Liên hệ

Trường tiểu học Thuận Hưng

Địa chỉ: Thôn Nà Giảo, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Bà Hoàng Thị Trường – Chức vụ:  Hiệu Trưởng 
Điện thoại: DĐ: 0184145965– Email:c1thuanhung.pgdnganson@backan.edu.vn